היודע החלום

מי הוא זה שחלמו ומדוע זה נחלם?

היודע החולם את אשר חלם?

הכינור חרש.

המנגינה - 

לה כנפיים.

      תעוף