אמרתי

אעופה, אמרתי

אשא כנפי שחר

למען שמו באהבה

יראני נפלאות,

ימי צאתי.

אכן, לא מחשבותי

מחשבותיו

עצת ה´:

אשכנה באחרית.

לו גם כאן תנחני ידך