אל תאמר

פעם היינו אש  - חיה וזורמת

-עכשיו אנחנו אבן, סכין ומשא

אבן - כבדים וחסרי שינוי

סכין - חותכים כל מה שעומד מולנו

משא - עול מאוס בעיני עצמנו, בעיני כולם

אלא אמור

פעם היינו אש - מכלה והורסת

-עכשיו אנחנו אבן, סכין ומשא

אבן - לבנות בה את בתינו

סכין - לעצב בה את העולם כרצוננו

משא - לצאת אליו עם עצמנו, עם כולם