ריקודים כלים, ריקים

עוד טרם החלו

אלי תשוקתי ואין מושל בי

איך אשמח, והנה כח סר (כה חסר?)

 

אינני שור,

יופי אין בין כתפי

איכה ארבץ בצהריים,

ועוד קול העולם הומה?

ואשאר עצוב.