אבן נגף

בדרך אגב

לא ראיתיה עד שהיה

מאוחר מדי

 

שקוע שמש

בארץ ערב

פגשתיה בבת-אחת, שניה

והדרך המשיכה

בלעדי