משמאל

כמו עץ שכבר לא יראה אור יום

כמו שיר

הקורץ לי מבעד לחלון

הכתום

 

כמו חרון אף

גדול

שאותו אני לא רואה פעמיים

אפילו לא פעם אחת

כשהייתי קטן אהבתי לקרוא

את הדובון לא לא

ואולי

זה אני.