אמה על אמה אשאיר

זכר לחורבן,

אמה על אמה אשאיר

כי הבנין עוד לא נשלם.

 

אתאבל על חורבן הבית הגדול,

אבכה על שממות ההיכל.

הלויים אינם על דוכנם,

הכהנים אינם מכפרים דבר.

 

ולא אתייאש:

גם בתוך כל המשברים,

אצפה ואייחל,

שהבית יתגדל.

 

תמידים כסדרם,

מוספים כהלכתם.

לוי משורר,

כהן מכפר.

ומי כעמך כישראל.