חוסר המנוחה הזה

מדריך את צעדיך

הלוך ושוב

שוב והלוך

כי אין מקום לשבת

בעולם הזה

למה ששמו אינו מתחיל

באחת מאותן

כ"ב אותיות.