היה שם ילד אחד.

הוא הביט בפני ילדים אחרים.

עמדו, מתחת לעמודי הבניין.

ואז פתאום קול ילדה שר לגשם.

והוא פרש את כפותיו כלפי מעלה. מסתובב.

עמד בגבו אלי, אך ידעתי

שהוא מחייך.