כשהחזרת בי נשמתי בחמלה

רבה אמונתך עם עמלה

סוגר עצום בדלת נעלה

ונטשה את אדמתה

 

כשנטלת את ידיי בידך

עמלה, רבתה אמונתך

מחט בסוגר פתחה

ונפחה בה נשמתה