אחו ירוק
קומל לתוך
שינויי אינסוף

שומר הזמן
פותח שער הברזל
אני נכנס,
אל העבר

מסיר את המנעול
יוצא למקום ההוא
בלב זכרונות
בו לא ביקרתי,
כאלבום חתום
שלא פתחתי,
אותו הריח
נותר

עמק ירוק קסום
מלא מערות זכרון
ופרחי ילדות
נעלם כלא היה

בית ילדות ישן
כחדר אטום בפניי
סוגר בפניי זכרונות
כקודש קודשים
באין גישה

תכפו שינויים
זרמי זמנים עברו
תמונות פנים דהו
ילדים כלא היו,
הותרתי אחרי
בפיתול שביל צר
בן עשר שנים
ויותר

שומר הזמן
פותח שער הברזל,
אני יוצא
אל ההווה
 
28/3/03