25/11/01

 

מעט מהחמרה שבשרון

חופן מכורכר המדרון,

אעבור ואלקט במחשבתי

רגבים רגבים לכתיבתי.

 

ציוץ של סבכית נודדת

מראה של חמה יוקדת

עלה מניצן שזה הנץ

מבט ממושך בפרי העץ.

 

אתבונן ואפנים ברגישות

מכמניו של טבע המציאות,

הנה מזעיר מפה ומשם

ושירי הולך ונשלם.