כארי קם לתחייה

מאותה שנת דומיה,

כאריה ישאג מי לא ירא

בין בטוב ובין ברע.

 

קם גיבור ישראל

הנה חי ארי אל

בריא ושלם

בעיר הנצח ירושלם

 

מלבנון ושריון כבן ראמים

מלטף בידו שה תמים

חובק העם בידיו

והעיניים נשואות עדיו.

 

חי ארי אל

קם ולא נופל.

יעור משנתו כעוף החול

את המושכות בידיו יטול

ינהיג הספינה לחוף מבטחים

ובה יחדיו שבת אחים.

 

דור תש"ח עצמאות

יחיה נא, לא ימות

רוחו לא תישח

מצביא בלתי נשכח

 

גיבור יום כיפורים

וקרבות אחרים

את עיניו לשמיים מרים,

משנת נסך קם

לשרת את העם.

גם הפעם בקרב ניצח

והוא כאן

 בלתי נשכח

 

קם גיבור ישראל

הנה חי ארי אל

בריא ושלם

בעיר הנצח ירושלם