עד שיהיה בי שקט

,כמו הים שלא זע

עד שתהיה רגיעה

עד למקור הכוונה

עד שינוח בשרי

עד שהמבט ירפה

שהגוף ירווח מכיווצו

שהלב יסדיר פעימתו

 

עד אז אשתדל

ואתכונן ואייחל

ואפצה ואצפה

ואתאכזב ואתרצה

ואתייאש כמעט

עד לבוא ההפתעה הגמורה

רפוי, רגוע, נח ומונח

אני אהיה שם -חדש