גרביים ושמיכה מתערבבים

מה הם בכלל רוצים

לא מזגן ומאוורר

לא גם פריז של מקרר

רק רוח אמת של חורף עקשן

שיבוא כבר

ויהיה מעונן.