זוהי התראה מוקדמת למה שכבר לא יקרה. הן באות בזוגות מתישבות על זוגָיים רוכבות נשענות מכפות בכנפיהן מפני כל בא. חמה, למה לא יראו אנשים את יופי הבריאה יצעקו בשם השם זוהי רק התחלה הסוף כבר ידוע.