ולפעמים

גם פרח הוא שער

אל

עולם האצילות

 

פרח :

יש צורה, מסגרת

מגביל את עצמו

ומוגבל על ידי מה שמסביבו

 

ואז הצבע

תופס אותך

לשקוע בו,

והצמאון

מיסוד האש ששואף למעלה,

כלה שארי ולבבי

 

ואז אהבה

ככה סתם,

בלי כלים.

לא אהבה,

רצון

למה שמעל לשֵם

 

ולחזור מהר מדי

לעולם הזה,

העכור.

השליך משמים ארץ

 

ולחשוב

הכל יכול וכוללם יחד

ולפני אחד מה אתה סופר

ולפני אחד מה

 

אחד