[תודו שנכנסתם ליצירה בגלל הכותרת...הייתי חייב משהו בומבסטי...]

מתוך הסליחות של ערב ראש השנה: (קפץ לי מתוך אינסוף המילמולים והחרוזים המייגעים)

"מדי יום השכם וחטוא.

עד אשר עוונותינו עברו ראשינו.

ורבו משערותינו"

לא האמנתי שיום יבוא ואקנא בקירחים...