צבעי ארגמן שחומים כיסו את עין שלמותי, ואתקשה בצביעתם לארגמן מדהים, ואמשיך להתקשות... זוהי מגמתי בעת הזאת.