מוכרח אני לכתוב, איני יכול לידום. נדחף אני לבטא, את אשר על לבי. ידי כותבת מאליה, נשמתי המכתיבה לה מילים. לא מחשבותי רשומות, כי אם צפונות לבי. ידי רושמת ורושמת, עוד צפונות נגלות על הדף. הדף מלא מכל צדדיו, האם בזה יסתפק לבי? לבי דורש מנוחה. לבי רוצה לחיות ללא כאב. לבי מבקש נחמה. לבי מותקף בחיידק הכתיבה.