הגיעה שבת, אחת מהשבתות שלא מספיקים להתכונן א-לי'הן... ואיך נקבל את הכלה.. אחרי טיול מזיעים ומלאי בוץ. מערה חשוכה שם תושבי בית"ר חיו שם קיבלו את השבת שבת בבוץ. חוזרים הביתה עי'יפים די מרוצים. מתכוננים לאכול בשבת דברים משבת שעברה.. מה לעשות מי שלא טרח בשבת יאכל את האוכל של שבת שעברה. נכנסת שבת. שלווה בארמונתי'יך... הנועם נופל ברכות עלי'י, והחמה צונחת לה אט אט בקצב המיוחד קבלת שבת נעימות מיוחדות, ריקוד, שמחה. בדרך חזרה חברה מדברת איתי על מה שהי'ה. מנסות להבין, להפנים את השבוע הקודם. אנשים מוכרים מהעבר פתאום מופיעים -הפתעה. סעודת שבת, דברי סיכום דברי תורה וגם איך לומר דברים לא לעני'ין, שלא נדע... סעודת שבת מיוחדת מדברים ללא סוף עד שהסוף מגיע. חלום מוזר של צהרי'ים. מעלה תהיות שיעור מנחה של יצחק סעודה של בין ערבי'ים טיול פרידה שוקעת לה השמש בדממה ורק קולנו נשמע... שבת נגמרה