הוא ניצב במרכז בגיא בינות הרים, ויער וגיא ונוף, פרחי הלוף והפשתנית ופרפרי צוף העונה מתווים הדרך אל הציור הנשלם. יש והוא ניצב ובעיפרון פחם דק משלים את הסקיצה על משטח לבן, מבטו חולמני. יש ויקבל פרח מעובר אורח העולה מן הגיא, למען יעורר באפו את ניחוח ההשראה האהבה והצבע. צבע הטבע החם בעונת אביב ופריחה הכל יתערבל, יתגלגל במכחול עונת ניסן.