מתיישב לבסוף מול מראה אל הנוף. * מחליף זוויות מביט לצדדים מתכסה בשר, עור וגידים. * מי האיש מולי יושב מעט מוּכּר, גם הוא חושב מעט מדי, אך לא עוזב. * מדוּמה אני על דף מַתִּיק העט מיד נשטף, מרקם אחר מרגיז נידף. * מתחמק מזוג עיניו מתמקד לגבור עליו מגחך מפנה לי גב * מנסה לואט מילים מתלחש פּיאניסימו מפיו מַּסַכִּים מְעוּבִּים, קליפות תחפושות, משוגע מרוב געגועים ועוד דברים. *