יוסף ק.

שוב ושוב אני עובר את שומרי הסף על מנת לבוא "לפני החוק".

כַּגֶפֶן הַאָדָם צוֹמֵח מִן הַפְּצָעִים

הרעבע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה