זעקת לב השבור שבור על פצעי המחלוקת בכל מקום אשר הם היכן היא אש האהבה? היכן היא שמחת האחדות? מדוע זה עמי מפורד אתה? מפורד זה טוב יש דיעות בכל אך מדוע בכעס?בשנאה? למה אין אהבה? כן עמי יודע אני לומר אהבה זה קשה אבל במילה זו גנוזים כל כך הרבה אורות שלהבות של אש ברקים ועולמות עליונים והכל ממילה אחת... ואתה עמי כן אתה שאני אוהב אותך בלי גבול בבקשה אהבו אחד את השני למה תריבו? כל אחד מבקש גאולה אך האם אנחנו עושים גאולה? האם כך מצווה אותנו התורה? המפתח לכל זה אהבה!