היא הולכת מהר ראשה נוטה מטה ומתנשפת. אני פוגש אותה בקרן פינה ומצדיע שלום. "אני תמיד אהבתי אותך" היא פולטת באמצע "תמיד". אגלי הזיעה נוטפים על אפה. הרשיתי לעצמי ואספתי אחד באצבעי. היא שותקת מגמגמת מתגלגלת מצחוק. המשכתי בדרכי והיא משכה עליה את האוזניות.