המפטי דמפטי דמפטי, דפטי דופטי דם. נפל מהחומה, ועל העז נרדם. באו חצילים, בא גם כלב ים. ניסו להעירו, ניסו לישון הם גם. בא טווס וחצי, קרקר בקול גדול. אמרו לו לטווס - להעירו אתה יכול! קרקר קרקור קרקרת, קרקר הכל הכל. נפלה לה החומה, נפל גם הארמון. קרקור אותם הרעיד, נפל גם פעמון. טווס לשחוט רצו, רצו הם ההמון. טווס אחד פחות, עכשיו בממלכה. מאז ועד עולם, טווסים הם ארוחה. הכל בגלל טווס, שרק רצה ברכה. ישן הוא הפמטי דמפטי, ישן הוא עד היום. להעירו ניסו רבים, ולצבועוהו בכתום. אך ישן הוא המפטי דמפטי, וחולם על פיל יתום.