את יודעת מה הכי כואב? שרק מעצם המחשבה. העניים מתמלאות עצב? הכאב הזה - שמשהו חשוב לך - עד שאי אפשר לשאת את הכאב הזה, יושב כל רגע קטן ונותן לכאב להתעצם אדם חזק. כבר כמה שנים טובות לא בכית, אבל כאן כל מחשבה עליו מעוררת בך צדדים של רגש שאולי העדפת לשכוח. אתה יושב כל דקה פנויה - ובוכה עם גרון חנוק ויודע שאתה בחרת בכאב ואתה יודע ותדע שלעולם אותו אדם לא ידע על כך. - חלק המכאב שאתה חוסך לו. שלעולם לא תרצה לתת לאף אדם את ההרגשה הזאת שיש לך. כי זה הכי כואב בעולם . ומי יודע את זה יותר טוב ממך, ולכן ככל שאתה אוהב - לא להתקרב שאזכה לדעת את הדרך לכאב.