כשהיום ההוא יעלה אותו על נס אעלה ולכבודו כוסית אשתה כשהשחר אך יאיר ארגיש כי הרגע כביר כשהשמש תיתלה במרום הצמרת אלקט עלעל למזכרת ואזמר נעימה נבחרת כשהחמה תשקע לה אט בים אחוש כי היום לו תם אולם הזיכרון לא מש כי מחר הוא יתחיל מחדש. מרץ 1998