מסיטה וילון העצב

ביללתו החרישית

אמרת התקווה בשוליים

מנגבת דמעת אתמול

פותחת חלון אל הקשת

מבעד ענני מים

מנשבת רוחות הצפון

עלוות ירוק עד
מניפת ריסים
עיני לציון צופיה
לומר לך
ליבי במזרח

ואנוכי בסוף מערב