כן אני הוזה, למראה עיר זרה והיא קומצת ידה הפתוחה מבלי לתת לי ולו אצבע אחת לרפואה כן אני הוזה, מבין קרעי חלום ללא כל בסיס מציאות, ואובד, כן אובד בין ארבע כנפות הארץ של דמיונותיי אי שם בקרעי עננים של חלום שנשבר ואיננו