להקשיב לאדמה לשמוע מה היא אומרת להתענג על יפי האדרת , להתרפס בפני הפרחים לטפס על ההרים , לראות את השקיעה הנושקת לים להרגיש את הלחות והדבק הלח, לשקוע בתוך הסיפורים של דייגי הנמל המרנינים, המזח, הסירות, המסעדות העצים שבצד הדרך עומדים וענפיהם קורסים מעומס השנים , קמטים בגזעיהם נחרטים. תפילה אשא לאלוהים, להמשיך לחיות וכל זאת לראות. צ י פ י