כל העולם יוצא מתעלף לו בתמוז, כדור הארץ שלנו מנגב זיעה קרה מחציו הצפוני באותה עת מתקררת דעתי, קופאת כחציו הדרומי לנוכח אותה אחת שאותי זנחה לאנחות לזרועות זרות ואחר מנסה לשוב... כחילופי עונות