באנו אלייך לשתוק ולבכות כמו גשם רטוב אל שדרות מוצקות לבכות ולנשום את שמשך הברוכה והימים ימי סליחות. היש סליחה? באנו ואת - מבואות אפלים באנו כמו אח - אל פרוזדור בית חולים אל פצעים שהשמש אינה מאחה והימים ימי סליחות. היש סליחה? והגשם- עוד לא, אך עירך כבר עוטה תלבושות אחידות וכתיבה רהוטה מחיקת טעויות, וחידוד עפרונות ועדנת חנויות כלי-כתיבה ישנות ואנו בלי שם, ואין לנו גיל ואין על כתפינו ילקוט או תרמיל ולמחוק טעויות איך נוכל בביטחה? והימים ימי סליחות. היש סליחה?