זיוה בת -אבי

אשת ספר. בעלה שיחיה עושה לה גוונים בחינם

סימטאות של מלים

הנוכרי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה