לבנים ומתבקעים הם לא השלימו עם השמש הישראלית מוסתרת מהם בקליפת הפינגווין אפילו בקונכיית סרטן הנזיר ניתן לשמוע את הים