יאוש ורוד יאוש ממך ואליך מתפלש וטומן ראשי ורובי בתוכו ויוצא בו ידי חובתי אליך