בחורה חשובה

מהממת

מי שחש ניבגד שיפתח..... הגיבו.

פ(נ)ינה של ילדה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה