הוי שהידנא הוי שעבנא האדמה העשוקה צועקת הוי מוקטעא הוי יבוס אנחנו בכנען עוד לפני הזיוף יעקב בן יצחק בא לרחוץ רגליים בנחל היבוק כשברח מעשיו בואו נגנוב לו הנעליים לציוני הזה וניקח אותם ללוט בסדום הוי מאז כל יהודי בפגישה עם פלסטינים יוריד נעליו ישים בחדר השני