להיות שלו. שלו? כולי? הדרישה היא פה בעצם לחלק ממני או להשליך אליו הכל? ואם זה הכל... אני מסוגלת?!