פרת משה רבינו טיילה בדשא, היא רקדה ושרה ודילגה ושמחה. בדרך היא פגשה את הנמלה ואמרה לה ´שלום!´.
הנמלה ענתה לה ´שלום´, ופתאום אמרה ´אוי, פרת משה רבינו! חסרה לך נקודה!´

פרת משה רבינו נבהלה, וניסתה להסתכל על הגב של עצמה כדי לראות אם באמת חסרה נקודה.
אבל כשהיא הסתובבה ימינה הגב הסתובב שמאלה, וכשהיא הסתובבה שמאלה הגב הסתובב ימינה.
אז היא נעמדה ליד טיפת מים שנשרה מהממטרה, והציצה אחורה, וראתה שבאמת חסרה לה נקודה!

אז היא מיהרה לחפש את הנקודה בדשא. היא הלכה קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמעלה, ולמטה, ולכל הכיוונים... אבל לא מצאה את הנקודה.

______

הנמלה ראתה שפרת משה רבינו עצובה, ואמרה לה ´אל תדאגי, אני והחברות שלי נמצא לך את הנקודה!´
וכל הנמלים יצאו מהקן לחפש את הנקודה. הן הלכו קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמעלה, ולמטה, ולכל הכיוונים... אבל לא מצאו את הנקודה.

______

זבוב שמן נחת ליד פרת משה רבינו והנמלה, וראה שהן עצובות.
הוא שאל אותן ´למה אתן עצובות?´
ופרת משה רבינו ענתה ´טיילתי בדשא ונפלה לי נקודה.´
הזבוב אמר לה ´אני אמצא לך את הנקודה!´
והוא התעופף בזמזום מעל הדשא. קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמעלה, ולמטה, ולכל הכיוונים... אבל לא מצא את הנקודה.

______

חרגול מסוחרר התרסק ליד פרת משה רבינו והנמלה והזבוב. הוא הזדקף, והתנער, והסתכל, וראה שהם עצובים.
הוא שאל ´למה אתם עצובים?´
ופרת משה רבינו ענתה ´טיילתי בדשא ואיבדתי נקודה.´
החרגול אמר לה ´אני אחפש אותה.´
והוא התחיל לקפץ בדשא, נסק וקרס, נסק וקרס, קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמעלה, ולמטה, ולכל הכיוונים... אבל לא מצא את הנקודה.

______

חולד עיוור התחפר למעלה ליד פרת משה רבינו והנמלה והזבוב והחרגול, ושמע שהם נאנחים.
הוא שאל ´למה אתם עצובים?´
ופרת משה רבינו ענתה ´טיילתי בדשא ואיבדתי נקודה.´
החולד ענה לה ´אולי היא נפלה לסדק באדמה, אני אחפש אותה.´
והוא התחפר מתחת לאדמה, וערם תלוליות בכל הדשא. קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמטה, ועוד יותר למטה, ולכל הכיוונים... אבל לא מצא את הנקודה.

______

ילד קטן יצא מהבית, וראה את פרת משה רבינו והנמלה והזבוב והחרגול והחולד העצובים.
הוא שאל ´למה אתם עצובים?´
ופרת משה רבינו ענתה ´טיילתי בדשא ונפלה לי נקודה, וכולנו חיפשנו בכל הדשא, קדימה, ואחורה, וימינה, ושמאלה, ולמעלה, ולמטה, ולכל הכיוונים, ולא מצאנו את הנקודה!´
הילד ענה לה ´חכי רגע.´
הוא נכנס הביתה, והביא טוש שחור, והרים את פרת משה רבינו בעדינות, וצייר לה נקודה חדשה, בדיוק במקום.