בין כל הכוכבים
אחד בודד,
לבד.

בין כל הניצבים
אחד עומד,
לבד.

בין כל הנעלמים
אחד אובד,
לבד.

בין כל החמים
אחד לוהט,
לבד.

בין כל הכותבים
אחד חורט,
לבד.

בין כל האוהבים
יש אחד,
לבד.