הנה נרדמנו כולנו לקולות נפץ רבים בערי יהודה לשמע מנגינות יגון בחוצות ירושלים הנה נרדמנו כולנו ואין איש מעורר קורא בעֹז קומו הלחמו! הנה נרדמנו כולנו שורה ארוכה הנותר עוד אשר יראה מי נרדם ומי נפל? * על נהרות של דם שם נרדמנו כולנו ושאון אשדי אדם שיר ערש דוי לנו ג' כסלו ה'תשס"ג