בס"ד

צריך לאהוב, את התכונות הטובות שבך. ולא להתייאש. צריך לא לאבד תקווה, ולהסתכל על הדברים הטובים בעולם. כמו פרחים, שמש, וים ולשמוח, ולשמח, אנשים, עניים, ועצובים. שבמצב יותר, עגום מאיתנו