בס"ד

העניים שלי בוחנות הכל, את כל האהבה הניתנת. את כל החיבוק ממך, עניים- ירוקות, ואני יודעת, שאני מנסה הרבה נסיונות, בגלל העבר, לא באשמה, זה פשוט יוצא, וזה יתרפא, כי זה חייב לעתיד טוב, יותר חייב להיות תיקון עכשיו