הו מפרט היכן אתה?
ידידי הטוב לחיים

למה נטשת אותי עכשיו

כשזקוק אני לצלילים?

אני סחור סחור

בכיסי מכנסיים

אני סחור סחור

בין סבון ומים

 

מחפש בתוך מגירות,

מתחת למיטה ובין נרות

אחרון מחפש בין הבגדים

מוצא אותך בין הקפלים

 

סחור סחור הייתי

בכיסי מכנסיים

סחור סחור הייתי

בין סבון ומים

 

איתך סוף סוף נפיק נחמה

אתה הכי מועיל מבין אוהבי

וכדי שהפעם לא תלך לאיבוד

אתחוב אותך לתוך כיס מכנסיי

 

סחור סחור אהיה

בכיסי מכנסיים

סחור סחור אהיה

בין סבון ומים