מחפש את השקט בדרכי אל המוות
הוא חומק אבל אני יודע שאני מתקרב
אולי יש מסביב עוד דרך אחרת
בידיעה שאין אני לא מתאכזב

שום דבר לא מאכזב
אין אוהב או לא אוהב
שום דבר לא מאכזב
 
שום דבר לא מאכזב
אין יותר רגשות כאב
שום דבר לא מאכזב

הסוף הוא המטרה כמו בכל מבוך
הרי לכל בעיה פתורה מגיע הסוף
והיא נישכחת כעוד משהו של פעם
כך שהיא סיימה את המבוך בדרך יפה

ובכל יום שעובר
הרעש רק גובר
גם היום הזה עובר

ובכל יום שעובר
הרעש רק גובר
השקט
קרוב יותר

05.06.08