עולם בין עולמות וגופי חסר משקל

מרחף בין כה לכה, יחסי הוא יחס דל

אחיזתי כשלה, רגליי התרחקו מהאדמה

אבוד אני בתוך הריק, שוחה בתוך שממה

 

עיני מסתנוורות במבט על עולמות אחרים

עולמות בלי אור, בלי שמש או חיים

איך הם מסתדרים? לא נותנים רק לוקחים

בלי אמונה, איך הם אוהבים?

 

כעת ראי אתה הוא רעי האחרון

בעיניך עודני רואה תיקווה של ילדון

אך צריך אתה לדעת שאין למה לקוות

כל ניסיון חיי צועק לי זאת

 

עולם בין עולמות אך גופי חסר משקל

מרחף בין כה וכה, יחסי הוא יחס דל

אחיזתי באדמה כמו ומעולם היא לא הייתה

מרגיש אני עכשיו שגם שימשי כבתה