אתמול ראיתי ג´וק וניבהלתי

איך שפחדתי כל כך שמחתי

כי מזמן שלא הרגשתי

 

הפחד נידחק במעמקי נפשי לפינה

שם ליד האהבה והשינאה

כי אנני שונא אף אחד

אך יותר מזאת אנני אוהב

 

האדישות אז תפסה במושכות

תפסה אותן ודהרה רחוק

תו לשווא הוא האיש

אשר קיים כאדיש

 

אתמול ראיתי ג´וק וניבהלתי

איך שפחדתי כל כך שמחתי

כי מזמן שלא הרגשתי

10.12.07