בלילה בלילה עת נעצמות שמורות העיניים, פורץ הלב בגיל וחדווה כי רק באשמורת הלילה, ימצא הכאב מנוחה. בלילה בלילה עת ינומו פרחי הגן תעור נפשי ולא אשן כי רק עת ידום העולם תנגן בי נפשי עד זוב דם. בלילה בלילה עת הים יחבק את השמש יפרוט בי העצב שיר ערש כי רק בעת יחדלו מיתרים ילחין לי הכאב את מיטב השירים.